Hoe werkt gedragsverandering?

Hoe werkt gedragsverandering? Om die vraag te kunnen beantwoorden gaan we eerst in op wat gedrag is. Daarna bespreken we wat er nodig is om gedrag te laten ontstaan. Tenslotte lees je wat er nodig is om gedrag te beïnvloeden.

Wat is gedrag?

Gedrag is een heel concrete handeling, die je waar kunt nemen. Denk hierbij aan het oppakken van een glas, het invullen van een formulier of het uitspreken van een zin. De eerste stap in ‘hoe werkt gedragsverandering’ is kunnen benoemen wat het gedrag is dat je wilt veranderen. Dat is niet altijd eenvoudig.

Hoe komt gedrag tot stand?

Gedrag doorloopt altijd drie fases. Zo is er de eerste fase, de aanzet tot gedrag. Dit is de trigger die het gedrag doet ontstaan. Daarna komt het gedrag zelf. We doen een concrete handeling, omdat de trigger ons daartoe aanzet. Tenslotte ervaren we iets als we het gedrag hebben vertoond. Dat noemen we een consequentie.

Hoe kun je gedrag beïnvloeden?

Nu je weet wat gedrag is en begrijpt hoe gedrag tot stand komt, kunnen we de vraag beantwoorden. Hoe werkt gedragsverandering? Gedrag kun je beïnvloeden door na te denken over welk gedrag je precies wil veranderen. Daarna is het belangrijk om te bekijken wat de triggers zijn voordat het gedrag tot stand komt. Tenslotte moet je achterhalen wat voor consequenties het oplevert als het gedrag wordt vertoond. Gedragsverandering ontstaat als het gedrag concreet is en de juiste triggers en de juiste consequenties aanwezig zijn.

Expeditie Onderstroom coacht mensen en organisaties. Wil je ons een vraag stellen over dit artikel? Doe dat dan gerust.

13 05, 2020

Wanneer zijn medewerkers tevreden? 5 praktische signalen

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Wanneer zijn medewerkers tevreden? In dit artikel bespreken we vijf praktische signalen, zodat je motivatie kunt herkennen. Gemotiveerde medewerkers doen meer werk, zijn minder vaak ziek, verlaten minder snel het bedrijf en tonen meer initiatief en ondernemerschap. Heel praktisch wordt het niet met dit soort voorbeelden. Hoe herken je medewerkers die zich gemotiveerd voelen? Gemotiveerde [...]

10 04, 2018

Intrinsiek leren en verbeteren. Hoe krijg je een team gemotiveerd?

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Intrinsiek leren en verbeteren: hoe krijg je een team gemotiveerd? Van een 'Zo doen we het altijd al..' houding, naar een 'Wat kunnen we nog met elkaar verbeteren?' mentaliteit. Leidinggevenden en teamcoaches vragen zich iedere dag af hoe teams in beweging krijgen. Het liefst zou je zien dat teams het zelf oppakken. Is dat mogelijk [...]

13 08, 2017

Waar hebben je collega’s last van? (1) The Illusion of Explanatory Depth

By |Gedragsverandering|0 Comments

We verwachten veel van collega's en samenwerken is om die reden niet altijd eenvoudig. Op tijd op het werk verschijnen, voldoende collegialiteit tonen, pro-actief zijn, resultaatgericht werken, 'samenwerken', professioneel handelen; om een aantal onderwerpen te noemen. In grote lijnen vatten we dat samen met een woord als 'verwachtingen' en alhoewel we weten dat dat kwetsbaar [...]

5 08, 2017

Straffen is zelden een passende consequentie.

By |Gedragsverandering|0 Comments

Straffen is zelden een passende consequentie In de voorgaande twee artikelen is besproken hoe gedrag toeneemt. Door waardering en dwang. In dit artikel gaan wij in op hoe gedrag afneemt. Het laten afnemen van gedrag kan op twee manieren worden bereikt; door middel van straf of uitdoving. In dit artikel wordt ingegaan op straf. Straf: [...]

30 07, 2017

Dwang: het opleggen van een negatieve consequentie om gedrag in stand te houden.

By |Gedragsverandering|0 Comments

Consequenties; een begrip dat vaak wordt genoemd als het gaat om gedrag. Maar wat zijn consequenties en wat kan je daarmee bereiken? In het vorige artikel zijn wij ingegaan op positief belonen waardoor het gedrag toen neemt. In dit vervolg artikel wordt ingegaan op negatief belonen. Negatief belonen is namelijk ook een manier om gedrag [...]

27 07, 2017

Positief gedrag belonen, financiele beloning werkt beperkt.

By |Gedragsverandering|0 Comments

Consequenties; een begrip dat vaak wordt genoemd als het gaat om gedrag. Maar wat zijn consequenties en wat kan je daarmee bereiken? En korte uitleg in twee artikelen. Leestijd: 3 minuten Deel 1: Positief belonen, Bij Expeditie Onderstroom noemen we consequenties; ‘gebeurtenissen die volgen op het gedrag’. Deze gebeurtenissen, positief of negatief, bepalen of het [...]

24 07, 2017

Valkuil bij gedragsverandering: onvoldoende duidelijkheid over het ‘wat’ en ‘hoe’.

By |Gedragsverandering|0 Comments

Het lezen van deze tekst kost u ongeveer 2 minuten. Zowel thuis als op het werk kent u die momenten wel. Iemand vraagt een opdracht uit te voeren en de opdrachtgever, manager, partner of klant, verwacht dat het precies gedaan wordt zoals hij of zij dat wil. Helaas blijkt dit dikwijls een illusie en is [...]

14 02, 2017

Nee, bevoegd en bekwaam willen blijven is helaas niet vanzelfsprekend

By |Gedragsverandering|0 Comments

Een van de speerpunten van goede en veilige zorg, is dat de competenties van medewerkers passen bij de zorgvraag van clienten. Met een zwaardere zorgvraag en meer comorbiditeit (meerdere aandoeningen tegelijkertijd), wordt er steeds meer verlangd aan vakinhoudelijk handelen van zorgprofessionals. Het op orde houden van kennis en vaardigheden is dus van groot belang om [...]

5 01, 2017

Hoe krijg je ouderen net zo actief als Erica Terpstra?

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Het komen tot een zinvolle dagbesteding voor ouderen in de langdurende zorg staat hoog op de agenda van de politiek. Een dag waarin je uitgedaagd wordt, leidt namelijk tot meer plezier in het leven en een gevoel van zingeving. Dat we het een belangrijk onderwerp vinden staat dan ook niet ter discussie. Het ‘hoe’ we [...]

3 01, 2017

De nieuwe Emile Ratelband zonder Tjakaa. Hoe je mensen echt motiveert!

By |Gedragsverandering|0 Comments

Iedereen verliest wel eens zijn motiveert. Niets onmenselijk. Vervelend is het wel. Gebrek aan motivatie om te leren voor een tentamen is de meest bekende. Maar ook op de werkvloer lopen werknemers tegen gebrek aan motivatie aan. Werkgevers hebben de uitdaging om werknemers elke dag gemotiveerd te houden. Motivatie en betrokkenheid zorgen voor deze motivatie. [...]