Consequenties; een begrip dat vaak wordt genoemd als het gaat om gedrag. Maar wat zijn consequenties en wat kan je daarmee bereiken? In het vorige artikel zijn wij ingegaan op positief belonen waardoor het gedrag toen neemt. In dit vervolg artikel wordt ingegaan op negatief belonen. Negatief belonen is namelijk ook een manier om gedrag toe te laten nemen. Vaak is dit gebaseerd om negatieve consequenties te vermijden, straf.

Bij Expeditie Onderstroom noemen wij negatief belonen Dwang.

Met dwang bedoelen wij een dreiging met straf. “Als je dit niet doet, dan krijg je …” Door dit soort uitspraken verandert het gedrag. Dit gebeurt alleen niet op basis van eigen intrinsieke motivatie maar puur om de straf te voorkomen. Denk bij dwang ook aan het geven van de sporen aan een paard om te voorkomen dat het stopt met lopen. Of een paraplu omhoog doen om te voorkomen dat je nat wordt. Dwang komt op vele wijzes voor, maar zorgt er wel voor dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Een voorbeeld vanaf de werkvloer.

“Als jij nu niet deze taak uitvoert kunnen wij jouw contract niet verlengen.”

De valkuil bij het toepassen van drang, is dat het dreigen met straf werkt. Een voorbeeld van het toepassen van drang is: “Doe dit, want anders…”  Concreter uitgelegd: “Als je deze opdracht niet uitvoert wordt je ontslagen.”  Door het toepassen van drang zal de medewerker anders gedrag laten zien, dit is echter niet uit intrinsieke motivatie. Van belang in het samenwerken is echter het resultaat wat je wilt behalen. Wil je als team een cultuurverandering maken naar een werkomgeving waar iedereen met plezier werkt en wordt uitgedaagd, dan helpt Dwang daar niet bij. Het werken met Dwang zal alleen resultaat sorteren op de korte termijn. Er wordt namelijk een situatie gecreëerd waarin mensen wel aan het werk gaan, maar het minimale aan werkzaamheden zullen doen om straf te voorkomen. Daarbij is het gevolg dat als de dreiging wordt weggehaald, iedereen weer vervalt in zijn oude gedrag.

Als we over dwang spreken en de consequenties hiervan, is dat niet altijd per definitie slecht.  Dwang heeft namelijk ook zijn voordelen. Denk aan de digitale snelheidsborden die u erop wijzen dat u te hard rijdt. Wordt de snelheid niet verminderd wordt u geflitst. Een waarschuwing op uw mobiele telefoon dat de accu leeg is valt ook onder dwang. Als u namelijk niet snel genoeg uw telefoon aan de lader legt, zal deze uitvallen. Het is dus van belang om te kijken of aan dwang de juiste consequentie wordt gekoppeld.

Samengevat brengen we het verschil tussen positieve en negatieve beloning nogmaals onder de aandacht. Wanneer een positieve beloning wordt ontvangen raakt men uit zichzelf gemotiveerd omdat het een voordeel oplevert. Dit zorgt voor een maximale prestatie van de werknemer. Wanneer het gaat om negatieve beloning ga je iets doen omdat het moet. Je motivatie is dan gebaseerd om de straf te vermijden. Het voordeel is voor de andere persoon en niet voor jou, met het gevolg; minimale prestatie.

Maandelijks organiseert Expeditie Onderstroom hoe je het gedrag van medewerkers positief beïnvloed en professioneel handelen stimuleren. Tijdens de verdieping wordt uitgelegd hoe je een cultuur creëert waarin medewerkers goed met elkaar samenwerken. Op het moment dat een plan van ‘het papier af moeten komen’, komt namelijk de echte uitdaging voor organisaties naar boven. Want hoe zorgen zij ervoor dat medewerkers meegaan in datgene wat we van ze verlangen?

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de bijeenkomst.