Onze rol

Onze rol Expeditie Onderstroom wil de doelen en strategie van organisaties op positieve wijze koppelen aan het functioneren van medewerkers en teams. Hierdoor komen wij tot een meer bevlogen en betrokken organisatie. Een organisatie draait [...]

Bevlogen en betrokken organisaties

Bevlogen en betrokken organisaties Expeditie Onderstroom verbetert prestaties door het vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid binnen organisaties. De ontwikkeling naar bevlogen en betrokken organisaties heeft drie stellingnames als fundament: 1.     Ieder individu wil vanuit zijn [...]

Samenwerking versterken

Samenwerking versterken Organisaties waarvoor wij actief zijn, benoemen hun hulpvraag veelal vanuit het perspectief dat iets niet werkt: weerstand binnen teams, resultaten die uitblijven, doelmatigheid die achterblijft, hoog ziekteverzuim of omzet die stagneert of daalt. [...]

Wie wij zijn

Wie wij zijn Expeditie Onderstroom is een organisatorisch verband van professionele veranderkundigen. We weten wat ondernemerschap inhoudt, zijn uitvoerig bekend met verandertrajecten, geïnteresseerd in wat de wereld te bieden heeft en staan voortdurend in contact [...]

Partnership met de VU

Partnership met de VU De aanpak van Expeditie Onderstroom is gebaseerd op de wetenschappelijke uitgangspunten van de toegepaste gedragsanalyse. Deze brede wetenschap is vertaald naar een concreet format voor organisaties en wordt binnen Nederland door [...]

Op expeditie

Op expeditie De aanpak van Expeditie Onderstroom verloopt volgens een format. Achtereenvolgens doorlopen we eerst de Analyse-fase, daarna volgt de beschrijving van de Value Case, om na het Trainen van interne ambassadeurs binnen uw organisatie [...]

De Awareness-sessie

De Awareness-sessie Niet iedere organisatie kan of wil een volwaardige expeditie ondernemen samen met Expeditie Onderstroom. Om die reden hebben we ook de Awareness-sessie ontwikkeld. Een dagdeel ontvangt u uitleg en informatie over hoe cultuur- [...]

Prestaties verbeteren

Prestaties verbeteren Organisaties investeren veel tijd in het beschrijven van wenselijke prestaties en doelstellingen, maar benoemen niet het gewenste gedrag om tot die prestatie te komen. Zo kan een voedingsbodem voor problemen binnen een samenwerking [...]