Project Description

Samenwerking versterken

Organisaties waarvoor wij actief zijn, benoemen hun hulpvraag veelal vanuit het perspectief dat iets niet werkt: weerstand binnen teams, resultaten die uitblijven, doelmatigheid die achterblijft, hoog ziekteverzuim of omzet die stagneert of daalt. Samengevat: ‘medewerkers doen niet wat we willen.’

Binnen organisaties focust Expeditie Onderstroom op de samenwerking tussen mensen. Die mensen verhouden zich op een bepaalde wijze tot elkaar. Bijvoorbeeld horizontaal binnen een team en verticaal in de hiërarchische lijn. Deze twee aspecten zijn over het algemeen goed uitgewerkt binnen organisaties. We weten mensen te ‘plaatsen’ en gaan er vervolgens vanuit dat men zich daar ook wel naar zal schikken. Maar medewerkers zijn al iemand voordat ze binnenkomen. Ze hebben een profiel, drijfveren en dragen ervaringen uit het verleden mee. Hun opvoeding, genetische achtergrond, wereldbeeld en dagelijkse ervaringen tijdens het werk zijn medebepalend voor de intrinsieke motivatie en voor het gedrag. Als medewerkers een verschillende taal spreken omdat hun drijfveren verschillen, dan wordt het vinden van aansluiting lastiger.

Naast dat we kijken naar waar mensen vandaan komen en hoe zij naar de wereld kijken, moeten we ook rekening houden met een keihard wetenschappelijk principe rondom gedrag. Op welk moment zal iemand zich herhaaldelijk op een andere wijze gedragen? Op het moment dat er iets voor hem of haar in zit. Waardering ervaren als je iets doet in plaats van iets opgelegd krijgen dat je niet wilt, is het fundamentele verschil tussen een constructieve en een destructieve samenwerking.

Als wij de samenwerking binnen organisaties versterken, dan streven wij naar:

1. Het op een juiste wijze faciliteren van medewerkers om te kunnen komen tót gedrag;

2. Rekening houdend met de personen die medewerkers zijn en de drijfveren die zij hebben;

3. Het bieden van een waarderende omgeving waarin ook duidelijk wordt wanneer medewerkers het goed doen.

Kan een organisatie daartoe komen, dan neemt de weerstand af, verbeteren de resultaten, stijgt de doelmatigheid, neemt verzuim af en groeit het resultaat van organisaties.