Over ons

Wij geloven dat mensen dé bepalende factor zijn voor het succes van een organisatie. Expeditie Onderstroom is gespecialiseerd in het beantwoorden van organisatievraagstukken die te maken hebben met houding, cultuur en gedrag. In samenwerking met onze opdrachtgevers laten wij teams, afdelingen, locaties en organisaties beter presteren.

Onze methodische aanpak levert meetbare resultaten binnen een concrete oplossingsrichting. Dit doen wij altijd op maat, omdat geen bedrijf, geen team en geen individu hetzelfde is. Binnen onze trajecten werken we samen met het VU – Amsterdam, om de evidence based aanpak maximaal tot zijn recht te laten komen. Binnen onze trajecten zien wij de productiviteit stijgen, het ziekteverzuim dalen, is er minder sprake van verloop en zijn medewerkers meer betrokken bij de organisatie. Samengevat: kosten dalen, de kwaliteit van dienstverlening verbetert en het werkplezier neemt toe. Dat noemen wij een gezonde marge.

Lees meer
Neem contact met ons op!

Resultaat

Prestaties verbeteren

De trajecten van Expeditie Onderstroom hebben als doel om uw bedrijfsprestaties meetbaar te verbeteren. We brengen hiervoor gedrag en cultuur in kaart en vertalen dit naar een concrete Value Case.

Samenwerking versterken

Een goede samenwerking tussen medewerkers bepaalt in sterke mate de effectiviteit van het team. Expeditie Onderstroom haalt kansen voor een betere samenwerking naar de oppervlakte en verzilverd deze met een bewezen methodische aanpak.

Bevlogenheid vergroten

Binnen een betrokken en bevlogen cultuur wordt beter gepresteerd, is minder sprake van verloop en daalt het ziekteverzuim. Medewerkers gaan met plezier naar hun werk en zetten net die stap extra voor uw organisatie. Het vergroten van de bevlogenheid zien wij als basis-ingrediënt van succes.

Expeditie

Analyse

Eigenaarschap vergroten, meer ondernemerschap tonen, effectiever werken, klantgerichter opstellen; in hoeverre is er binnen de teams draagvlak voor de doelen van uw organisatie? Wat is er wel en niet binnen een team aanwezig? Tijdens onze analyse brengen wij in kaart waar de kansen liggen om uw vraagstuk op te lossen.

Value Case

Levert een verandertraject voldoende op voor uw organisatie? En is er sprake van een meetbare plus? Voor het stimuleren van de samenwerking binnen teams, moet er een concrete Value Case zijn. We wegen de kosten en baten, maken het traject meetbaar en komen tot een plan van aanpak.

Trainen

Trainen is een essentieel onderdeel van het veranderproces. De Gids van Expeditie Onderstroom geeft een aantal medewerkers binnen uw organisatie een training over gedrags- en cultuurverandering. Zo raken ze zelf vaardig in het aanjagen van het veranderproces.

Op expeditie

In samenwerking met de getrainde medewerkers doorloopt uw organisatie de expeditie. De verandertrajecten van Expeditie Onderstroom zijn meetbaar en concreet. De gids heeft een rol als coach binnen het veranderproces, met uw eigen medewerkers als partners.

Onderscheidend

Onze aanpak heeft de uitgangspunten van de Toegepaste Gedragsanalyse als wetenschappelijke  basis. Blijvende gedragsverandering en gedrevenheid kan alleen ontstaan als mensen meerwaarde ervaren bij hetgeen ze doen. Dit basale principe vertaalde de VU in een aanpak die toe te passen is binnen organisaties. De Expeditie Onderstroom-Gidsen zijn getraind in deze aanpak en nemen daarnaast hun ervaringen vanuit andere trajecten mee.
We geloven sterk in de eigen kracht van organisaties en van de teams die daar actief zijn. Om die reden kiezen we er nadrukkelijk voor het veranderproces niet op te hangen aan de aanwezigheid van onze Gidsen, maar dragen we kennis over aan uw eigen interne ambassadeurs. Nadat wij hen hebben getraind, doorlopen we samen uw Expeditie, doen zij ervaring op en maken wij onszelf bewust overbodig.
Ons product is er een op maat. De context van uw organisatie, de sector waarin deze actief is, de aanwezige competenties binnen uw teams, de geschiedenis van uw organisatie en het aanwezige leiderschap: al deze factoren zijn bepalend voor de wijze waarop uw Expeditie ingericht dient te worden. Wij gebruiken geen standaard veranderformats of technische modellen. Wat passend is, wordt tijdens de analysefase en ontwikkeling van de Value Case in samenspraak besproken.
We zijn gecertificeerd partner van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De Expeditie Onderstroom-Gidsen zijn opgeleid in Organizational Behavior Management door Adriba, het VU-instituut dat de inzet van toegepaste gedragsanalyse binnen organisaties onderzoekt. Het sparren met de wetenschappelijke directie van Adriba maakt onderdeel uit van ieder ontwikkeltraject, waardoor wij altijd een beroep kunnen doen op de aanwezige kennis van dit instituut.

Producten

Awareness-sessie

Door middel van een workshop, seminar of masterclass vergroten we het bewustzijn over hoe gedrag tot stand komt en op welke wijze dit te beïnvloeden valt. Hoe komt u tot betrokken gedrag en een bevlogen cultuur? Alhoewel deze aspecten veelal beleefd worden als ongrijpbaar, zijn er in onze ervaring veel concrete stappen te zetten.
De Expeditie Onderstroom-Gidsen verspreiden met liefde hun kennis over wat werkt en niet werkt binnen organisaties en teams.

Verandertrajecten

Benut u het talent van uw medewerkers en binnen uw teams al op maximale wijze?
De specialisten van Expeditie Onderstroom stellen samen met leidinggevenden en medewerkers vast waar het verborgen potentieel binnen uw organisatie zit. Op basis van een Value Case worden kansen geconcretiseerd en meetbaar gemaakt. Vervolgens wordt de Expeditie door uw eigen medewerkers in gang gezet en gehouden, onder begeleiding van onze Gidsen.

Blog

Wanneer zijn medewerkers tevreden? 5 praktische signalen

Wanneer zijn medewerkers tevreden? In dit artikel bespreken we vijf praktische signalen, zodat je motivatie kunt herkennen. Gemotiveerde medewerkers doen meer werk, zijn minder vaak ziek, verlaten minder snel het bedrijf en tonen meer initiatief [...]

Intrinsiek leren en verbeteren. Hoe krijg je een team gemotiveerd?

Intrinsiek leren en verbeteren: hoe krijg je een team gemotiveerd? Van een 'Zo doen we het altijd al..' houding, naar een 'Wat kunnen we nog met elkaar verbeteren?' mentaliteit. Leidinggevenden en teamcoaches vragen zich iedere [...]

3 redenen waarom we de relatie tussen ziekteverzuim en werkplezier negeren

We treffen met regelmaat organisaties die kampen met een hoog ziekteverzuim en op zoek zijn naar een oplossing. De soms tientallen (!) procenten aan verzuim kosten bedrijven veel geld, doordat bedrijfsresultaten achterblijven, er prijzige flexkrachten [...]

Waar hebben je collega’s last van? (1) The Illusion of Explanatory Depth

We verwachten veel van collega's en samenwerken is om die reden niet altijd eenvoudig. Op tijd op het werk verschijnen, voldoende collegialiteit tonen, pro-actief zijn, resultaatgericht werken, 'samenwerken', professioneel handelen; om een aantal onderwerpen te [...]

Straffen is zelden een passende consequentie.

Straffen is zelden een passende consequentie In de voorgaande twee artikelen is besproken hoe gedrag toeneemt. Door waardering en dwang. In dit artikel gaan wij in op hoe gedrag afneemt. Het laten afnemen van gedrag [...]

Dwang: het opleggen van een negatieve consequentie om gedrag in stand te houden.

Consequenties; een begrip dat vaak wordt genoemd als het gaat om gedrag. Maar wat zijn consequenties en wat kan je daarmee bereiken? In het vorige artikel zijn wij ingegaan op positief belonen waardoor het gedrag [...]

Lees meer

Culture Eats Strategy For Breakfast – Peter Drucker

Introductie

Onze rol

Onze rol Expeditie Onderstroom wil de doelen en strategie van organisaties op positieve wijze koppelen aan het functioneren van medewerkers en teams. Hierdoor komen wij tot een meer bevlogen en betrokken organisatie. Een organisatie draait in onze optiek vooral om [...]

Bevlogen en betrokken organisaties

Bevlogen en betrokken organisaties Expeditie Onderstroom verbetert prestaties door het vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid binnen organisaties. De ontwikkeling naar bevlogen en betrokken organisaties heeft drie stellingnames als fundament: 1.     Ieder individu wil vanuit zijn of haar basishouding graag bijdragen [...]

Samenwerking versterken

Samenwerking versterken Organisaties waarvoor wij actief zijn, benoemen hun hulpvraag veelal vanuit het perspectief dat iets niet werkt: weerstand binnen teams, resultaten die uitblijven, doelmatigheid die achterblijft, hoog ziekteverzuim of omzet die stagneert of daalt. Samengevat: ‘medewerkers doen niet wat [...]

Wie wij zijn

Wie wij zijn Expeditie Onderstroom is een organisatorisch verband van professionele veranderkundigen. We weten wat ondernemerschap inhoudt, zijn uitvoerig bekend met verandertrajecten, geïnteresseerd in wat de wereld te bieden heeft en staan voortdurend in contact met mensen. Authenticiteit en betrouwbaarheid [...]

Partnership met de VU

Partnership met de VU De aanpak van Expeditie Onderstroom is gebaseerd op de wetenschappelijke uitgangspunten van de toegepaste gedragsanalyse. Deze brede wetenschap is vertaald naar een concreet format voor organisaties en wordt binnen Nederland door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) [...]

Op expeditie

Op expeditie De aanpak van Expeditie Onderstroom verloopt volgens een format. Achtereenvolgens doorlopen we eerst de Analyse-fase, daarna volgt de beschrijving van de Value Case, om na het Trainen van interne ambassadeurs binnen uw organisatie over te gaan tot de [...]

Alle artikelen