Project Description

Partnership met de VU

De aanpak van Expeditie Onderstroom is gebaseerd op de wetenschappelijke uitgangspunten van de toegepaste gedragsanalyse. Deze brede wetenschap is vertaald naar een concreet format voor organisaties en wordt binnen Nederland door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) onderwezen onder de naam Organizational Behavior Management (OBM). Prestatievraagstukken van organisaties staan binnen OBM centraal. Alle Expeditie Onderstroom-professionals hebben deze WO-opleiding genoten en de minor OBM behaald.

Expeditie Onderstroom heeft een formeel partnership met Adriba, het VU-instituut dat de inzet van toegepaste gedragsanalyse binnen organisaties onderzoekt. Adriba stelt zich ten doel om met behulp van gedragsanalyse een bijdrage te leveren aan het verhogen van zowel werkplezier als werkprestaties in Europese organisaties.

Opleiding tot OBM practitioner

Met het intern opleiden van gedragscoaches binnen organisaties, bereikt Expeditie Onderstroom een blijvende beweging voor haar klanten, ook nadat onze professionals de organisatie hebben verlaten. Daarom heeft een aantal van onze professionals ook de trainer/ coach-opleiding van de VU afgerond, waardoor ze zijn gecertificeerd om binnen onze verandertrajecten de OBM-opleiding te verzorgen voor de medewerkers van onze klanten. Adriba is voor inhoudelijke consultatie beschikbaar voor de verandertrajecten die Expeditie Onderstroom biedt.