Project Description

Onze rol

Expeditie Onderstroom wil de doelen en strategie van organisaties op positieve wijze koppelen aan het functioneren van medewerkers en teams. Hierdoor komen wij tot een meer bevlogen en betrokken organisatie.

Een organisatie draait in onze optiek vooral om de samenwerking tussen mensen, die gezamenlijk doelen nastreven. De concrete resultaten dienen dus binnen een constructieve samenwerking te worden behaald. Een leidinggevende heeft daarom wat ons betreft de taak om teams te stimuleren concrete resultaten te behalen en tegelijkertijd de wijze waarop deze tot stand komen zo goed mogelijk te begeleiden.

Op het moment dat de taakuitvoering van leidinggevenden niet strookt met de doelbeleving binnen teams, ontstaat er een spanningsveld. Daarnaast kunnen ook binnen een team verschillende perspectieven ontstaan over wat nu werkelijk van belang is voor de klant en hoe dit moet worden gerealiseerd. Deze spanningen kunnen ten koste gaan van de samenwerking binnen bedrijven en kunnen de cultuur verstoren. Uiteindelijk kan dit grote gevolgen hebben voor het resultaat van een organisatie. Expeditie Onderstroom gaat met leidinggevenden en medewerkers aan de slag om hierin verbetering te brengen.