Project Description

Bevlogen en betrokken organisaties

Expeditie Onderstroom verbetert prestaties door het vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid binnen organisaties. De ontwikkeling naar bevlogen en betrokken organisaties heeft drie stellingnames als fundament:

1.     Ieder individu wil vanuit zijn of haar basishouding graag bijdragen aan een betere organisatie, een tevreden klant en een leuker team. Hij of zij zet hier graag het eigen talent voor in. Het creëren van een cultuur waarin waardering voor goed functioneren centraal staat, vormt een belangrijk uitgangspunt om te komen tot een bevlogen en betrokken organisatie;

2.     Iemand die lekker in zijn of haar vel zit,  werkt vaak efficiënter en effectiever en zal zich niet snel ziekmelden. Een motiverende werkomgeving draagt in hoge mate bij aan dat goede gevoel. Motivatie ontstaat onder meer door het krijgen van verantwoordelijkheid. Daarvoor dient een medewerker te begrijpen waarom en voor wie er gewerkt wordt. Het creëren van een cultuur waarin medewerkers op een passende wijze verantwoordelijkheid dragen en invloed kunnen uitoefenen op het resultaat, vormt een essentieel onderdeel van onze aanpak;

3.     De werkvloer is hét onderdeel van de organisatie waar waarde voor de klant wordt gecreëerd. Het op een passende wijze faciliteren van de werkvloer door leidinggevenden en staf is een voornaam uitgangspunt bij het realiseren van een bevlogen organisatie.