Project Description

Prestaties verbeteren

Organisaties investeren veel tijd in het beschrijven van wenselijke prestaties en doelstellingen, maar benoemen niet het gewenste gedrag om tot die prestatie te komen. Zo kan een voedingsbodem voor problemen binnen een samenwerking ontstaan. Men presteert op verschillende wijzen. Een ander belangrijk gevolg van het niet benoemen van wenselijk gedrag is het ontbreken van de mogelijkheid om dat gedrag te waarderen. Die waarderende aspecten zijn hard nodig om wenselijk gedrag te laten voortbestaan.

Voor Expeditie Onderstroom is een prestatie dan ook de optelsom van een concreet resultaat en een aantal gedragingen tijdens de totstandkoming van dat resultaat:

Prestatie = Gedrag + Resultaat

Expeditie Onderstroom hanteert drie uitgangspunten bij het verbeteren van prestaties:

1. Om succesvol te kunnen presteren dient naast het concrete resultaat, ook het concrete gedrag benoemd te worden. Wanneer zijn we tevreden over de wijze waarop de prestatie tot stand komt?

2. Naast de wijze waarop, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe de medewerker en het team ervoor staan. Leidt ons gedrag tot de juiste tussentijdse resultaten? Zijn we op weg naar de gewenste prestatie?

3. Op het moment dat de prestatie op een goede wijze tot stand gekomen is, dient dit gewaardeerd te worden. Immers, mensen dienen te ervaren wanneer ze het goed doen, om het de volgende keer weer op eenzelfde wijze te laten zien.

Het verbeteren van prestaties doet iets met teams. Hun samenwerking wordt versterkt.