Iedereen verliest wel eens zijn motiveert. Niets onmenselijk. Vervelend is het wel. Gebrek aan motivatie om te leren voor een tentamen is de meest bekende. Maar ook op de werkvloer lopen werknemers tegen gebrek aan motivatie aan.

Werkgevers hebben de uitdaging om werknemers elke dag gemotiveerd te houden. Motivatie en betrokkenheid zorgen voor deze motivatie. Zonder betrokkenheid geen motivatie. Uit onderzoek is gebleken dat 70% niet betrokken is bij hun werk (Adkins, 2015), dan is er dus ook geen motivatie. Hoe motiveer je mensen als ze niet betrokken zijn?

Wat wij zien in ons werk bij Expeditie is dat werkgevers denken door strikter hun medewerkers te kunnen controleren zij ook harder zullen werken. Denk bijvoorbeeld aan het inklokken bij het binnen komen op je werk, het blokken van sociale media en extra controle lijstjes met taken om te controleren of je op een dag wel productief bent. In sommige gevallen wordt er een energiek persoon aan een niet gemotiveerde medewerker gekoppeld. Doel is dat de niet gemotiveerde persoon energie krijgt van zijn”coach”.  De vraag is echter, waarom zijn medewerkers niet betrokken?

Er zijn enkele oorzaken. Zo blijkt dat medewerkers hun werk niet uitdagend vinden, zij zich vervelen op het werk, zij te veel uren op een dag moeten werken, er geen daadwerkelijke reden is om hard te werken en als laatste, zich niet gewaardeerd voelen. Iedereen begrijpt dat al deze punten samen een medewerker niet motiveren om gemotiveerd aan de slag te gaan. Hoe krijgt een werkgever zijn medewerkers dan wel gemotiveerd?

Door één: intrinsieke motivatie stimuleren doormiddel van eigenaarschap, uitdaging, opbouwende feedback en het leren van nieuwe vaardigheden. Twee: door externe motivatie zoals duidelijk verwachtingen, erkenning, flexibel werken en comfortabele werkomgeving. Drie: door persoonlijke motivatie zoals doelen stellen, geen veroordeling, emotionele ondersteuning en tijd voor persoonlijke belangen zoals vrienden en familie. Vier: groepsmotivatie zoals team-building, conflicthantering, samenwerkingsprojecten en gezonde competitie.