Het lezen van deze tekst kost u ongeveer 2 minuten.

Zowel thuis als op het werk kent u die momenten wel. Iemand vraagt een opdracht uit te voeren en de opdrachtgever, manager, partner of klant, verwacht dat het precies gedaan wordt zoals hij of zij dat wil. Helaas blijkt dit dikwijls een illusie en is de werkelijkheid anders. Het doel wordt niet behaald. Wanneer er niet duidelijk vooraf wordt gesproken op welke wijze de opdracht uitgevoerd dient te worden ontstaat er vanzelf onduidelijkheid en wordt het gewenste resultaat achteraf niet behaald. Waar ligt dit nu aan?
Bij Expeditie Onderstroom noemen we dat ‘onduidelijke antecedenten’.

Wat zijn antecedenten? Antecedent is een wetenschappelijke term uit de gedragswetenschappen. Het houdt in dat de essentie van de instructie of vraag vooraf wordt uitgelegd en hierbij duidelijk wordt welk gedrag precies wordt verwacht. Antecedenten zijn daarbij de prikkels die proberen aan te zetten tot het gedrag. De aanzet tot gedrag, zo je wilt. Een voorbeeld.

U zit aan uw bureau. Een medewerker loopt langs en ploft in het voorbijgaan een groot dossier op uw bureau met de tekst “ Pak jij dit even op? Graag morgen inleveren.” Op het dossier zelf is een geeltje geplakt met kort de instructies. Bij het openslaan van het dossier blijkt het 1 grote chaos te zijn. De motivatie om dit dossier op te pakken zal beperkt zijn en de kans is groot dat het niet wordt uitgevoerd zoals wordt verwacht.  In dit geval spreken wij dus over een antecedent die niet passend genoeg is voor de opdracht en niet motiveert tot het aanzetten van het gewenst gedrag; het ordenen van het dossier.

U zit achter hetzelfde bureau. Een medewerker loopt naar u toe. Als eerste vraagt hij hoe het met u gaat. Hij is ook geïnteresseerd hoe druk het is. Door de collega wordt gepeild of de medewerker bekwaam is in het uitvoeren van de opdracht. Daarbij checkt de collega of alles aanwezig is om een dossier te ordenen en of de medewerker op de hoogte is van de regels en afspraken die gelden voor bijvoorbeeld een dossier. Andere punten die gecheckt worden zijn: heeft de medewerker de bevoegdheid, kan hij in alle systemen, weet de medewerker bij wie hij terecht kan als hij vastloopt, weet hij wat er moet gebeuren als het dossier af en weet de medewerker wat het doel is om het dossier te ordenen, wat gaat er vervolgens gebeuren met het dossier en als laatste, welke die gezamenlijk een medewerker motiveren om een opdracht succesvol te laten uitvoeren.

Maandelijks organiseren wij een bijeenkomst hoe je het gedrag van medewerkers positief beïnvloed en professioneel handelen stimuleren. Tijdens de verdieping wordt uitgelegd hoe je een cultuur creëert waarin medewerkers goed met elkaar samenwerken. Op het moment dat een plan van ‘het papier af moeten komen’, komt namelijk de echte uitdaging voor organisaties naar boven. Want hoe zorgen zij ervoor dat medewerkers meegaan in datgene wat we van ze verlangen?

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de bijeenkomst.