Hoe werkt gedragsverandering?

Hoe werkt gedragsverandering? Om die vraag te kunnen beantwoorden gaan we eerst in op wat gedrag is. Daarna bespreken we wat er nodig is om gedrag te laten ontstaan. Tenslotte lees je wat er nodig is om gedrag te beïnvloeden.

Wat is gedrag?

Gedrag is een heel concrete handeling, die je waar kunt nemen. Denk hierbij aan het oppakken van een glas, het invullen van een formulier of het uitspreken van een zin. De eerste stap in ‘hoe werkt gedragsverandering’ is kunnen benoemen wat het gedrag is dat je wilt veranderen. Dat is niet altijd eenvoudig.

Hoe komt gedrag tot stand?

Gedrag doorloopt altijd drie fases. Zo is er de eerste fase, de aanzet tot gedrag. Dit is de trigger die het gedrag doet ontstaan. Daarna komt het gedrag zelf. We doen een concrete handeling, omdat de trigger ons daartoe aanzet. Tenslotte ervaren we iets als we het gedrag hebben vertoond. Dat noemen we een consequentie.

Hoe kun je gedrag beïnvloeden?

Nu je weet wat gedrag is en begrijpt hoe gedrag tot stand komt, kunnen we de vraag beantwoorden. Hoe werkt gedragsverandering? Gedrag kun je beïnvloeden door na te denken over welk gedrag je precies wil veranderen. Daarna is het belangrijk om te bekijken wat de triggers zijn voordat het gedrag tot stand komt. Tenslotte moet je achterhalen wat voor consequenties het oplevert als het gedrag wordt vertoond. Gedragsverandering ontstaat als het gedrag concreet is en de juiste triggers en de juiste consequenties aanwezig zijn.

Expeditie Onderstroom coacht mensen en organisaties. Wil je ons een vraag stellen over dit artikel? Doe dat dan gerust.

23 12, 2016

De directie wenst u een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar!

By |Gedragsverandering|0 Comments

Het is de tijd van het jaar waarin alle gelukswensingen ons om de oren vliegen. De kerstborrels en etentjes staan bij iedereen weer in de agenda. Heerlijk op kosten van de werkgever goed eten en genieten van een paar dagen extra vrij. Tijdens deze etentjes zal door de medewerkers gesproken worden over de plannen van [...]

11 12, 2016

Drie redenen waarom veiligheid in de bouw en industrie zo lastig te beinvloeden zijn

By |Gedragsverandering|0 Comments

Tijdens de projecten die we doen binnen de offshore en zware industrie, stellen de klanten van Expeditie Onderstroom veelal vragen die betrekking hebben op het gebied van veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat mensen onveilige situaties vermijden, trouw hun persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en veiligheidsinstructies opvolgen? Het is voor de veiligheidskundigen waar wij mee samenwerken binnen de [...]

9 12, 2016

Hoe houden medewerkers het kwaliteitsdenken vast?

By |Gedragsverandering|0 Comments

Een veelgestelde vraag als het aankomt op houding en gedrag, is hoe je medewerkers ertoe beweegt om een bepaalde kwaliteitsstandaard vast te houden. Organisaties zouden graag zien dat na het aanjagen van het bewustzijn over kwaliteit binnen een team, dit volgehouden wordt. Echter, veelal zie je prestaties weer afnemen nadat een belangrijke milestone zoals een audit [...]

8 12, 2016

Hoe kom je tot eigenaarschap bij medewerkers?

By |Gedragsverandering|0 Comments

Veel organisaties kampen met een gebrek aan eigenaarschap onder medewerkers. Dit uit zich onder andere door het niet nakomen van bepaalde verantwoordelijkheden, het negeren van afspraken en kan zelfs leiden tot contra productief gedrag dat de doelen van de organisatie ondermijnt. Hoe komen we tot meer gevoel bij de doelen van de organisatie, ofwel eigenaarschap? [...]

29 11, 2016

Is het beoordelen van medewerkersprestaties door een leidinggevende wel effectief?

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Als je net begint met een nieuwe baan zijn er regelmatig gesprekken over het functioneren. Gaat het goed, dan gaat het goed. In de meeste bedrijven vindt er na de inwerkperiode nog één keer per jaar een functioneringsgesprek plaats. In de agenda van de werknemer en de werkgever wordt een uurtje of twee vrij geroosterd om het jaar te [...]

18 10, 2016

Wat maakt een leidinggevende effectief?

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Het zal niemand verbazen dat de cultuur binnen teams in sterke mate wordt beïnvloed door de leidinggevende van dat team. Zeker als hij of zij voortdurend in de nabijheid is van zijn of haar team en veel zeggenschap heeft over hoe het team zou moeten functioneren, is de beïnvloeding groot. Wat nu als de leidinggevende geen [...]

5 09, 2016

Een goede tankbeurt: ‘prettige klantenservice’ of ‘voorkomen van ontploffing’?

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Veel organisaties worstelen met het realiseren van voldoende draagvlak onder medewerkers. Op het niveau van het leiderschap is de missie over het algemeen wel duidelijk, maar medewerkers hebben niet altijd oog voor alle doelstellingen van de organisatie. Onbegrip is dan vaak een gevolg. 'Hoe komt het dat mensen niet doen wat we zeggen?' Aan de hand [...]

2 09, 2016

Wat een goed team maakt. Onderzoek door Google.

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Er is veel onderzoek gedaan naar wat een team een goed team maakt. Eenduidig werd het tot op heden echter niet. Resultaten varieerden van een ideale mix van extroverte versus introverte personen om een team te kunnen laten slagen. Een evenwichtige samenstelling in de vorm van persoonlijkheden of dezelfde smaak & hobby's binnen een team, [...]

1 09, 2016

Professionals verpleeghuizen verdrievoudigen inzet administratie na implementatie prestatiesysteem

By |Gedragsverandering|0 Comments

Onderzoek in de VS laat zien dat professionals binnen verpleeghuizen driemaal zo vaak aan hun administratieve verplichtingen voldoen met een prestatie systeem. Over een periode van twee jaar laten professionals consequent verbeterd gedrag zien bij het invullen van formulieren. Een wetenschappelijk onderzoek onder 200 medewerkers binnen 13 verpleeg / verzorgingshuis locaties laat over een periode [...]

22 08, 2016

Het maakt niet zozeer uit wat je bedoelt, maar hoe de verstaander het beleeft

By |Gedragsverandering|0 Comments

Een van de sterkste interventies die wij in de praktijk kunnen plegen, is het aangaan van de dialoog binnen de organisatie. Hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen en beleven we de organisatie op eenzelfde wijze? Het gesprek over wanneer we van mening zijn dat we waarde toevoegen voor de klant, is hierbij een basaal [...]