Hoe werkt gedragsverandering?

Hoe werkt gedragsverandering? Om die vraag te kunnen beantwoorden gaan we eerst in op wat gedrag is. Daarna bespreken we wat er nodig is om gedrag te laten ontstaan. Tenslotte lees je wat er nodig is om gedrag te beïnvloeden.

Wat is gedrag?

Gedrag is een heel concrete handeling, die je waar kunt nemen. Denk hierbij aan het oppakken van een glas, het invullen van een formulier of het uitspreken van een zin. De eerste stap in ‘hoe werkt gedragsverandering’ is kunnen benoemen wat het gedrag is dat je wilt veranderen. Dat is niet altijd eenvoudig.

Hoe komt gedrag tot stand?

Gedrag doorloopt altijd drie fases. Zo is er de eerste fase, de aanzet tot gedrag. Dit is de trigger die het gedrag doet ontstaan. Daarna komt het gedrag zelf. We doen een concrete handeling, omdat de trigger ons daartoe aanzet. Tenslotte ervaren we iets als we het gedrag hebben vertoond. Dat noemen we een consequentie.

Hoe kun je gedrag beïnvloeden?

Nu je weet wat gedrag is en begrijpt hoe gedrag tot stand komt, kunnen we de vraag beantwoorden. Hoe werkt gedragsverandering? Gedrag kun je beïnvloeden door na te denken over welk gedrag je precies wil veranderen. Daarna is het belangrijk om te bekijken wat de triggers zijn voordat het gedrag tot stand komt. Tenslotte moet je achterhalen wat voor consequenties het oplevert als het gedrag wordt vertoond. Gedragsverandering ontstaat als het gedrag concreet is en de juiste triggers en de juiste consequenties aanwezig zijn.

Expeditie Onderstroom coacht mensen en organisaties. Wil je ons een vraag stellen over dit artikel? Doe dat dan gerust.

18 08, 2016

Hoe verhoog je de intrinsieke motivatie bij een ander?

By |Gedragsverandering|0 Comments

Het is een veel gehoorde behoefte: hoe draag je als collega, vriend, partner of bijvoorbeeld ouder bij aan de intrinsieke motivatie van de ander? Hoe zorg je ervoor dat de ander inziet dat nieuw gedrag van belang is om beter samen te werken? Vele onderzoeken laten een consistent beeld zien. We gedragen ons alleen blijvend [...]

13 08, 2016

8 kenmerken voor persoonlijk succes laten zien: vooral gedrag is bepalend

By |Gedragsverandering|0 Comments

De mening dat vooral intelligentie bijdraagt aan succesvol presteren, blijkt niet te kloppen. In onderstaande infographic lees je de 5 belangrijkste karaktereigenschappen en 8 meest voorname persoonskenmerken als het aankomt op succesvol presteren. Intelligentie blijkt hierbij fors overschat.  We merken in de praktijk dat er nog steeds veel wordt gesproken over het opleidingsniveau, als we [...]

10 08, 2016

Het bieden van goede randvoorwaarden aan medewerkers? Minder belangrijk dan het lijkt!

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Veel veranderprocessen gaan gepaard met het bieden van passende randvoorwaarden voor verandering. Een inspirerende visie, een aansprekende folder, passende scholing, goede ICT faciliteiten, een strak protocol, een intervisie bijeenkomst of zelfs voorbeeldgedrag. We trekken graag alle registers open om mensen te winnen voor de doelen die we hebben. Het is inmiddels ruimschoots aangetoond dat niet [...]

7 08, 2016

Sociale innovatie: gedrag als onderscheidende waarde binnen organisaties

By |Gedragsverandering|0 Comments

Bij Expeditie Onderstroom geloven we sterk in de toegevoegde waarde van goede en effectieve samenwerking. Betrokken gedrag en een bevlogen cultuur zijn hierbij het doel. Aan het eind van de vorige eeuw is dit onderwerp steeds meer in de belangstelling komen te staan en zijn we ons steeds sterker bewust van het feit dat een [...]

2 08, 2016

Nieuwsgierigheid naar de individuele mening van teamleden leidt tot nieuwe inzichten

By |Gedragsverandering|0 Comments

In hoeverre houden we rekening met de bestaande handelswijze van teams? Staan we onszelf nog toe om verdiepende vragen te stellen of individuen zich daadwerkelijk goed voelen bij de werkwijze en cultuur, of gaan we er vanuit dat als het team met consensus lijkt te opereren, het wel een team zal zijn? Experimenten lieten in [...]