About Expeditie Onderstroom

Expeditie Onderstroom laat organisaties meetbaar beter presteren door het beïnvloeden van cultuur en gedrag. De specialisten van Expeditie Onderstroom vertalen de strategische doelen van een organisatie naar teams en medewerkers. Hierbij sluiten we de talenten van uw teams aan op de doelen die de organisatie zich stelt. Met onze aanpak komen we tot een meer bevlogen en betrokken cultuur.
29 08, 2016

Op zoek naar resultaten? Hierbij een stress test voor doelstellingen

By |Cultuur|0 Comments

We merken in de praktijk dat organisaties uitstekend in staat zijn om doelstellingen voor de toekomst te formuleren. Meer klantgericht werken, eigenaarschap vergroten, ondernemender opstellen of simpelweg de omzet verhogen. Het komt echter ook geregeld voor dat deze doelen ondanks veel voorbereiding en investeringen, niet behaald worden. De slagingskans voor doelstellingen van organisaties zijn sterk [...]

24 08, 2016

Waarom het huidige organiseren vaak niet werkt: wel verantwoordelijkheden, geen macht

By |Zelfsturing|0 Comments

Het huidige organiseren binnen het traditionele harkjesmodel heeft maar bar weinig mensen echt in beweging gebracht. Afkomstig uit een tijdperk waarin het leek alsof bedrijfsmodellen als standaard sjablonen over organisaties te trekken waren en dat daarmee goede, effectieve organisaties op te bouwen zijn is het beleggen van verantwoordelijkheden 'in de lijn' nog steeds heel gebruikelijk. [...]

22 08, 2016

Het maakt niet zozeer uit wat je bedoelt, maar hoe de verstaander het beleeft

By |Gedrag|0 Comments

Een van de sterkste interventies die wij in de praktijk kunnen plegen, is het aangaan van de dialoog binnen de organisatie. Hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen en beleven we de organisatie op eenzelfde wijze? Het gesprek over wanneer we van mening zijn dat we waarde toevoegen voor de klant, is hierbij een basaal [...]

18 08, 2016

Hoe verhoog je de intrinsieke motivatie bij een ander?

By |Gedrag|0 Comments

Het is een veel gehoorde behoefte: hoe draag je als collega, vriend, partner of bijvoorbeeld ouder bij aan de intrinsieke motivatie van de ander? Hoe zorg je ervoor dat de ander inziet dat nieuw gedrag van belang is om beter samen te werken? Vele onderzoeken laten een consistent beeld zien. We gedragen ons alleen blijvend [...]

16 08, 2016

Waarom zelfsturing / zelforganisatie werkt

By |Zelfsturing|0 Comments

De ontwikkeling naar zelfsturende en zelf organiserende teams zijn voor veel organisaties een wens. Veelal om te kunnen komen tot een kostenreductie in de managementlaag. Het 'waarom' is vanuit het perspectief van de organisatie daarmee snel geformuleerd en soms nog sneller in gang gezet. De praktijk is echter weerbarstig. De 'implementatie' van zelfsturende en zelforganiserende [...]

13 08, 2016

8 kenmerken voor persoonlijk succes laten zien: vooral gedrag is bepalend

By |Gedrag|0 Comments

De mening dat vooral intelligentie bijdraagt aan succesvol presteren, blijkt niet te kloppen. In onderstaande infographic lees je de 5 belangrijkste karaktereigenschappen en 8 meest voorname persoonskenmerken als het aankomt op succesvol presteren. Intelligentie blijkt hierbij fors overschat.  We merken in de praktijk dat er nog steeds veel wordt gesproken over het opleidingsniveau, als we [...]

10 08, 2016

Het bieden van goede randvoorwaarden aan medewerkers? Minder belangrijk dan het lijkt!

By |Cultuur, Gedrag, Zelfsturing|0 Comments

Veel veranderprocessen gaan gepaard met het bieden van passende randvoorwaarden voor verandering. Een inspirerende visie, een aansprekende folder, passende scholing, goede ICT faciliteiten, een strak protocol, een intervisie bijeenkomst of zelfs voorbeeldgedrag. We trekken graag alle registers open om mensen te winnen voor de doelen die we hebben. Het is inmiddels ruimschoots aangetoond dat niet [...]

7 08, 2016

Sociale innovatie: gedrag als onderscheidende waarde binnen organisaties

By |Gedrag|0 Comments

Bij Expeditie Onderstroom geloven we sterk in de toegevoegde waarde van goede en effectieve samenwerking. Betrokken gedrag en een bevlogen cultuur zijn hierbij het doel. Aan het eind van de vorige eeuw is dit onderwerp steeds meer in de belangstelling komen te staan en zijn we ons steeds sterker bewust van het feit dat een [...]

2 08, 2016

Nieuwsgierigheid naar de individuele mening van teamleden leidt tot nieuwe inzichten

By |Gedrag|0 Comments

In hoeverre houden we rekening met de bestaande handelswijze van teams? Staan we onszelf nog toe om verdiepende vragen te stellen of individuen zich daadwerkelijk goed voelen bij de werkwijze en cultuur, of gaan we er vanuit dat als het team met consensus lijkt te opereren, het wel een team zal zijn? Experimenten lieten in [...]

25 07, 2016

De interpretatie van taal kan een goede samenwerking in de weg staan

By |Cultuur|0 Comments

Het onderwerp ‘taal’ staat bij de veranderprocessen van Expeditie Onderstroom standaard op de agenda. Binnen de Analyse fase blijkt dikwijls dat de uitleg die aan een bepaald woord gegeven wordt, fors kan verschillen tussen individuen onderling. Dit heeft invloed op de samenwerking binnen een team. Ieder individu heeft een unieke set van drijfveren. Zij vormen [...]