About Expeditie Onderstroom

Expeditie Onderstroom laat organisaties meetbaar beter presteren door het beïnvloeden van cultuur en gedrag. De specialisten van Expeditie Onderstroom vertalen de strategische doelen van een organisatie naar teams en medewerkers. Hierbij sluiten we de talenten van uw teams aan op de doelen die de organisatie zich stelt. Met onze aanpak komen we tot een meer bevlogen en betrokken cultuur.
16 12, 2016

Dit zijn de werkende principes van Buurtzorg

By |Zelfsturing|0 Comments

Het model van Buurtzorg wordt nationaal en internationaal bejubeld als een voorbeeld voor organisaties binnen én buiten de zorg. Kleinschalige zelforganiserende teams leveren een concrete dienst vanuit een duidelijke missie. Welke organisatie wil dat nou niet? Wat doet Buurtzorg nu precies succesvol zijn? Hieronder de werkende principes die wij binnen deze werkwijze zien. Professionals mogen [...]

15 12, 2016

Werken in een sfeer van waardering levert organisatie veel op

By |Resultaten|0 Comments

Decennialang zijn we binnen organisaties gewend geraakt om vooral grip te houden op het functioneren medewerkers. Uitlopers van die filosofie zijn zaken als ‘functioneringsgesprek’, ‘planning en control’, ‘sturing’ of ‘lijnverantwoordelijkheid’. We hebben ons daarbij onvoldoende afgevraagd of deze opzet überhaupt wel past bij medewerkers. Honderden onderzoeken bieden al lange tijd uitsluitsel op die vraag: nee, [...]

11 12, 2016

Drie redenen waarom veiligheid in de bouw en industrie zo lastig te beinvloeden zijn

By |Gedrag|0 Comments

Tijdens de projecten die we doen binnen de offshore en zware industrie, stellen de klanten van Expeditie Onderstroom veelal vragen die betrekking hebben op het gebied van veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat mensen onveilige situaties vermijden, trouw hun persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en veiligheidsinstructies opvolgen? Het is voor de veiligheidskundigen waar wij mee samenwerken binnen de [...]

9 12, 2016

Hoe houden medewerkers het kwaliteitsdenken vast?

By |Gedrag|0 Comments

Een veelgestelde vraag als het aankomt op houding en gedrag, is hoe je medewerkers ertoe beweegt om een bepaalde kwaliteitsstandaard vast te houden. Organisaties zouden graag zien dat na het aanjagen van het bewustzijn over kwaliteit binnen een team, dit volgehouden wordt. Echter, veelal zie je prestaties weer afnemen nadat een belangrijke milestone zoals een audit [...]

8 12, 2016

Hoe kom je tot eigenaarschap bij medewerkers?

By |Gedrag|0 Comments

Veel organisaties kampen met een gebrek aan eigenaarschap onder medewerkers. Dit uit zich onder andere door het niet nakomen van bepaalde verantwoordelijkheden, het negeren van afspraken en kan zelfs leiden tot contra productief gedrag dat de doelen van de organisatie ondermijnt. Hoe komen we tot meer gevoel bij de doelen van de organisatie, ofwel eigenaarschap? [...]

18 10, 2016

Wat maakt een leidinggevende effectief?

By |Cultuur, Gedrag|0 Comments

Het zal niemand verbazen dat de cultuur binnen teams in sterke mate wordt beïnvloed door de leidinggevende van dat team. Zeker als hij of zij voortdurend in de nabijheid is van zijn of haar team en veel zeggenschap heeft over hoe het team zou moeten functioneren, is de beïnvloeding groot. Wat nu als de leidinggevende geen [...]

16 10, 2016

Is er wel zoiets als een ‘organisatie’?

By |Cultuur|0 Comments

Een hoop zaken in onze beeldvorming, vinden hun oorsprong in taal. Taal is het meest verbindende aspect tussen mensen en daarmee zeer bepalend voor de samenwerking tussen mensen. Dat daarover verwarring kan bestaan, beschreven we hier al eerder. Als een grote groep mensen hetzelfde beeld heeft bij een bepaald woord, dan gaan we onszelf verhouden [...]

5 09, 2016

Een goede tankbeurt: ‘prettige klantenservice’ of ‘voorkomen van ontploffing’?

By |Cultuur, Gedrag, Zelfsturing|0 Comments

Veel organisaties worstelen met het realiseren van voldoende draagvlak onder medewerkers. Op het niveau van het leiderschap is de missie over het algemeen wel duidelijk, maar medewerkers hebben niet altijd oog voor alle doelstellingen van de organisatie. Onbegrip is dan vaak een gevolg. 'Hoe komt het dat mensen niet doen wat we zeggen?' Aan de hand [...]

2 09, 2016

Wat een goed team maakt. Onderzoek door Google.

By |Cultuur, Gedrag|0 Comments

Er is veel onderzoek gedaan naar wat een team een goed team maakt. Eenduidig werd het tot op heden echter niet. Resultaten varieerden van een ideale mix van extroverte versus introverte personen om een team te kunnen laten slagen. Een evenwichtige samenstelling in de vorm van persoonlijkheden of dezelfde smaak & hobby's binnen een team, [...]

1 09, 2016

Professionals verpleeghuizen verdrievoudigen inzet administratie na implementatie prestatiesysteem

By |Resultaten|0 Comments

Onderzoek in de VS laat zien dat professionals binnen verpleeghuizen driemaal zo vaak aan hun administratieve verplichtingen voldoen met een prestatie systeem. Over een periode van twee jaar laten professionals consequent verbeterd gedrag zien bij het invullen van formulieren. Een wetenschappelijk onderzoek onder 200 medewerkers binnen 13 verpleeg / verzorgingshuis locaties laat over een periode [...]