About Lex Tabak, MSc.

Lex Tabak, MSc. is actief als gedragskundige, veranderkundige en coach. Hij heeft een achtergrond in toegepaste gedragsanalyse, sociale psychologie en antropologie. Lex is werkzaam voor Expeditie Onderstroom, een team van specialisten in gedragsverandering en cultuurverandering.
18 10, 2016

Wat maakt een leidinggevende effectief?

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Het zal niemand verbazen dat de cultuur binnen teams in sterke mate wordt beïnvloed door de leidinggevende van dat team. Zeker als hij of zij voortdurend in de nabijheid is van zijn of haar team en veel zeggenschap heeft over hoe het team zou moeten functioneren, is de beïnvloeding groot. Wat nu als de leidinggevende geen [...]

16 10, 2016

Is er wel zoiets als een ‘organisatie’?

By |Cultuurverandering|0 Comments

Een hoop zaken in onze beeldvorming, vinden hun oorsprong in taal. Taal is het meest verbindende aspect tussen mensen en daarmee zeer bepalend voor de samenwerking tussen mensen. Dat daarover verwarring kan bestaan, beschreven we hier al eerder. Als een grote groep mensen hetzelfde beeld heeft bij een bepaald woord, dan gaan we onszelf verhouden [...]

5 09, 2016

Een goede tankbeurt: ‘prettige klantenservice’ of ‘voorkomen van ontploffing’?

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Veel organisaties worstelen met het realiseren van voldoende draagvlak onder medewerkers. Op het niveau van het leiderschap is de missie over het algemeen wel duidelijk, maar medewerkers hebben niet altijd oog voor alle doelstellingen van de organisatie. Onbegrip is dan vaak een gevolg. 'Hoe komt het dat mensen niet doen wat we zeggen?' Aan de hand [...]

2 09, 2016

Wat een goed team maakt. Onderzoek door Google.

By |Cultuurverandering, Gedragsverandering|0 Comments

Er is veel onderzoek gedaan naar wat een team een goed team maakt. Eenduidig werd het tot op heden echter niet. Resultaten varieerden van een ideale mix van extroverte versus introverte personen om een team te kunnen laten slagen. Een evenwichtige samenstelling in de vorm van persoonlijkheden of dezelfde smaak & hobby's binnen een team, [...]

1 09, 2016

Professionals verpleeghuizen verdrievoudigen inzet administratie na implementatie prestatiesysteem

By |Gedragsverandering|0 Comments

Onderzoek in de VS laat zien dat professionals binnen verpleeghuizen driemaal zo vaak aan hun administratieve verplichtingen voldoen met een prestatie systeem. Over een periode van twee jaar laten professionals consequent verbeterd gedrag zien bij het invullen van formulieren. Een wetenschappelijk onderzoek onder 200 medewerkers binnen 13 verpleeg / verzorgingshuis locaties laat over een periode [...]

29 08, 2016

Op zoek naar resultaten? Hierbij een stress test voor doelstellingen

By |Cultuurverandering|0 Comments

We merken in de praktijk dat organisaties uitstekend in staat zijn om doelstellingen voor de toekomst te formuleren. Meer klantgericht werken, eigenaarschap vergroten, ondernemender opstellen of simpelweg de omzet verhogen. Het komt echter ook geregeld voor dat deze doelen ondanks veel voorbereiding en investeringen, niet behaald worden. De slagingskans voor doelstellingen van organisaties zijn sterk [...]

24 08, 2016

Waarom het huidige organiseren vaak niet werkt: wel verantwoordelijkheden, geen macht

By |Cultuurverandering|0 Comments

Het huidige organiseren binnen het traditionele harkjesmodel heeft maar bar weinig mensen echt in beweging gebracht. Afkomstig uit een tijdperk waarin het leek alsof bedrijfsmodellen als standaard sjablonen over organisaties te trekken waren en dat daarmee goede, effectieve organisaties op te bouwen zijn is het beleggen van verantwoordelijkheden 'in de lijn' nog steeds heel gebruikelijk. [...]

22 08, 2016

Het maakt niet zozeer uit wat je bedoelt, maar hoe de verstaander het beleeft

By |Gedragsverandering|0 Comments

Een van de sterkste interventies die wij in de praktijk kunnen plegen, is het aangaan van de dialoog binnen de organisatie. Hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen en beleven we de organisatie op eenzelfde wijze? Het gesprek over wanneer we van mening zijn dat we waarde toevoegen voor de klant, is hierbij een basaal [...]

18 08, 2016

Hoe verhoog je de intrinsieke motivatie bij een ander?

By |Gedragsverandering|0 Comments

Het is een veel gehoorde behoefte: hoe draag je als collega, vriend, partner of bijvoorbeeld ouder bij aan de intrinsieke motivatie van de ander? Hoe zorg je ervoor dat de ander inziet dat nieuw gedrag van belang is om beter samen te werken? Vele onderzoeken laten een consistent beeld zien. We gedragen ons alleen blijvend [...]

16 08, 2016

Waarom zelfsturing / zelforganisatie werkt

By |Coaching, Cultuurverandering|0 Comments

De ontwikkeling naar zelfsturende en zelf organiserende teams zijn voor veel organisaties een wens. Veelal om te kunnen komen tot een kostenreductie in de managementlaag. Het 'waarom' is vanuit het perspectief van de organisatie daarmee snel geformuleerd en soms nog sneller in gang gezet. De praktijk is echter weerbarstig. De 'implementatie' van zelfsturende en zelforganiserende [...]