De mening dat vooral intelligentie bijdraagt aan succesvol presteren, blijkt niet te kloppen. In onderstaande infographic lees je de 5 belangrijkste karaktereigenschappen en 8 meest voorname persoonskenmerken als het aankomt op succesvol presteren. Intelligentie blijkt hierbij fors overschat. 

We merken in de praktijk dat er nog steeds veel wordt gesproken over het opleidingsniveau, als we nadenken over gedrag en cultuurverandering. Willen we teams beter laten presteren, dan dienen we vooral te kijken naar het opleidingsniveau – zo is de heersende opinie veelal. Wat we echter weten, is dat niet zozeer hetgeen dat aan gedrag vooraf gaat, maar het gevolg op gedrag alles bepalend is als criterium voor succes. Intelligentie valt hierbij slechts onder datgene wat aan gedrag vooraf gaat.

Wil jij succesvol zijn, dan dien jij onder meer waarderend, open en transparant over te komen bij de ander. Succes is afhankelijk van anderen en die ander zal jou het succes moeten ‘gunnen’ zo blijkt ook hier. Oftewel, hoe verhoud jij je tot de omgeving?

Bij Expeditie Onderstroom zien wij gedrag van mensen als een beweging in drie fases.

  1. Datgene wat je klaar zet voordat gedrag tot stand komt. Wij noemen dat de ‘aanzet tot gedrag’. Intelligentie valt onder datgene dat iemand vooraf in zijn rugzak heeft zitten. Het zegt iets over de vaardigheden die iemand heeft, maar weinig over het gedrag dat hij uiteindelijk vertoont.
  2. Het gedrag zelf. In feite datgene wat je concreet van iemand verlangd;
  3. De consequentie op gedrag. Wij noemen dit het ‘gevolg’ op gedrag. We kennen vier gevolgen, namelijk ‘waardering’, ‘dwang’, ‘straf’ en ‘boete’. Ieder van deze gevolgen gaat gepaard met bepaalde emoties en of gedrag herhaald wordt hangt af van wat men ervaart. Waardering is hierbij de enige consequentie die mensen blijvend kan beïnvloeden.

Wil je succesvol presteren, dan dien je bij je toehoorder te realiseren dat hij of zij zich gewaardeerd voelt. Zo blijkt ook uit onderstaande infographic. Een extraverte, instemmende en open persoonlijkheid werkt waarderend op de ander. Stabiel, bewust en weerbaar overkomen, evenals betrokkenheid tonen en empathisch reageren zijn eveneens van groot belang om goed over te komen bij de ontvanger. Openstaan voor nieuwe ervaringen en sociale vaardigheden sluiten de acht af.

Samengevat zijn met name gedragingen bepalend voor succes. De kracht van deze boodschap zit hem met name in het feit dat je intelligentie niet aan kunt leren, maar gedragingen wel aan kunt passen. Succesvoller zijn dan je nu bent, is dus binnen handbereik voor organisaties, binnen teams en bij jezelf. Een mooi gegeven.

Eigenschappen voor succes

Bron visual: Nivene