13 08, 2016

8 kenmerken voor persoonlijk succes laten zien: vooral gedrag is bepalend

By |Gedrag|0 Comments

De mening dat vooral intelligentie bijdraagt aan succesvol presteren, blijkt niet te kloppen. In onderstaande infographic lees je de 5 belangrijkste karaktereigenschappen en 8 meest voorname persoonskenmerken als het aankomt op succesvol presteren. Intelligentie blijkt hierbij fors overschat.  We merken in de praktijk dat er nog steeds veel wordt gesproken over het opleidingsniveau, als we [...]

10 08, 2016

Het bieden van goede randvoorwaarden aan medewerkers? Minder belangrijk dan het lijkt!

By |Cultuur, Gedrag, Zelfsturing|0 Comments

Veel veranderprocessen gaan gepaard met het bieden van passende randvoorwaarden voor verandering. Een inspirerende visie, een aansprekende folder, passende scholing, goede ICT faciliteiten, een strak protocol, een intervisie bijeenkomst of zelfs voorbeeldgedrag. We trekken graag alle registers open om mensen te winnen voor de doelen die we hebben. Het is inmiddels ruimschoots aangetoond dat niet [...]

7 08, 2016

Sociale innovatie: gedrag als onderscheidende waarde binnen organisaties

By |Gedrag|0 Comments

Bij Expeditie Onderstroom geloven we sterk in de toegevoegde waarde van goede en effectieve samenwerking. Betrokken gedrag en een bevlogen cultuur zijn hierbij het doel. Aan het eind van de vorige eeuw is dit onderwerp steeds meer in de belangstelling komen te staan en zijn we ons steeds sterker bewust van het feit dat een [...]

2 08, 2016

Nieuwsgierigheid naar de individuele mening van teamleden leidt tot nieuwe inzichten

By |Gedrag|0 Comments

In hoeverre houden we rekening met de bestaande handelswijze van teams? Staan we onszelf nog toe om verdiepende vragen te stellen of individuen zich daadwerkelijk goed voelen bij de werkwijze en cultuur, of gaan we er vanuit dat als het team met consensus lijkt te opereren, het wel een team zal zijn? Experimenten lieten in [...]