Onderzoek in de VS laat zien dat professionals binnen verpleeghuizen driemaal zo vaak aan hun administratieve verplichtingen voldoen met een prestatie systeem. Over een periode van twee jaar laten professionals consequent verbeterd gedrag zien bij het invullen van formulieren.

Een wetenschappelijk onderzoek onder 200 medewerkers binnen 13 verpleeg / verzorgingshuis locaties laat over een periode van twee jaar een significante stijging zien van het verrichten van administratieve verplichtingen. Het meest in het oog springende voorbeeld is een team waarbij voor de interventie 26% van de medewerkers de administratie op een juiste wijze invulden. Na de interventie was dit tot 85% gestegen over een periode van twee jaar. Dit resultaat is bereikt zonder aanvullende uitgaven.

De aanpak bestond uit het beoordelen van een groep waarbij er een interventie werd gedaan met alleen grafische feedback en een interventie waarbij grafische feedback werd gekoppeld aan een bepaald doel. Zowel grafische feedback als doel stellen zijn belangrijke uitgangspunten bij de implementatie van een prestatie systeem volgens OBM (Organisational Behavioral Management). Deze aanpak gaat in verregaande mate uit van het bieden van de juiste consequenties aan medewerkers om te komen tot meer betrokken en bevlogen gedrag. In het meest succesvolle geval was er sprake van een combinatie van zowel grafische feedback als het introduceren van een concrete doelstelling.

Uitgelicht

Het geven van visuele feedback behoort tot het standaard repertoire binnen OBM en ook het stellen van heel concrete (en dus meetbare) doelen is onderdeel van de implementatie van zo’n prestatie systeem. Expeditie Onderstroom gaat altijd uit van het introduceren van dit type prestatie systeem om te kunnen komen tot een succesvol verandertraject. De kracht van het systeem zit hem in feit dat niet zozeer wat we vooraf laten gaan aan gedrag (instructies, systemen, scholing) bepalend is voor gedrag, maar de ervaren consequenties. Het bieden van passende en uitdagende consequenties, gekoppeld aan haalbare en concrete doelen heeft ook in dit geval geleid tot de wens van teams om beter te presteren.