5 praktische signalen – Betrokken medewerkers verzetten meer werk, zijn minder vaak ziek, verlaten minder snel het bedrijf en tonen meer initiatief en ondernemerschap. Heel praktisch wordt het echter niet met dit soort voorbeelden. Hoe herken je in de alledaagse praktijk medewerkers die zich betrokken voelen bij het bedrijf?

Betrokken medewerkers waarderen collega’s

Betrokken medewerkers voelen zich positief genoeg over hun werkomstandigheden om met waardering naar andere collega’s te kunnen kijken. Ze geven complimenten aan anderen, zijn oprecht trots op de prestaties van collega’s en spreken dit ook uit. Het succes van anderen wordt gevierd en maakt onderdeel uit van de cultuur binnen het team.

Betrokken medewerkers bieden hulp

Betrokken medewerkers hebben energie over om zich in te zetten voor anderen, ook als daar niet om gevraagd wordt. Ze kijken om zich heen of het werk van het team geleverd is en als er aanleiding voor is bieden zij zichzelf spontaan aan om een handje te helpen. De teamprestatie staat centraal voor betrokken medewerkers en beperkt zich niet tot alleen het eigen onderdeel.

Betrokken medewerkers kijken niet op de minuut

Betrokken medewerkers verschijnen niet precies op tijd op het werk, of komen met regelmaat te laat. Ze zijn voor de start van de werktijd aanwezig en stoppen niet precies als de tijd er exact op zit. Betrokken medewerkers vertalen hun gevoel van verantwoordelijkheid naar het willen afronden van de teamprestatie. Ze gaan dus pas naar huis als zij met een goed gevoel de zaak achter kunnen laten, niet omdat de werktijd voorbij is.

Betrokken medewerkers komen met oplossingen

Betrokken medewerkers zijn op zoek naar het beter laten verlopen van het werkproces. Daar is voor nodig dat er slimmer, beter of effectiever kan worden samengewerkt. Het nadenken over – en aanbieden van oplossingen die het werk verbeteren, zijn een duidelijk en praktisch signaal van betrokkenheid. Gevraagd én ongevraagd.

Betrokken medewerkers werken ook vrijwillig

Buiten het werk om, zijn er altijd activiteiten die ontplooit kunnen worden rondom het team of de klanten van het team. Vrijwillig werk verrichten, zoals het organiseren van een team uitje, het oppakken van een innovatief project of het bezoeken van een congres met de laatste inzichten, zijn hier voorbeelden van. Maar ook het jezelf vrijwillig aanbieden voor werkzaamheden die niet bij het eigen team, maar bij een ander team horen zijn duidelijke signalen van betrokkenheid.

5 praktische signalen van betrokken medewerkers

Betrokkenheid ontstaat als medewerkers een werkomgeving ervaren die waarderend werkt. Benieuwd naar wat waarderende werkomstandigheden opleveren? Lees hier verder >>