1612, 2016

Dit zijn de werkende principes van Buurtzorg

By | December 16th, 2016|0 Comments

Het model van Buurtzorg wordt nationaal en internationaal bejubeld als een voorbeeld voor organisaties binnen én buiten de zorg. Kleinschalige zelforganiserende teams leveren een concrete dienst vanuit een duidelijke missie. Welke organisatie wil dat nou [...]

509, 2016

Een goede tankbeurt: ‘prettige klantenservice’ of ‘voorkomen van ontploffing’?

By | September 5th, 2016|0 Comments

Veel organisaties worstelen met het realiseren van voldoende draagvlak onder medewerkers. Op het niveau van het leiderschap is de missie over het algemeen wel duidelijk, maar medewerkers hebben niet altijd oog voor alle doelstellingen van de [...]

2408, 2016

Waarom het huidige organiseren vaak niet werkt: wel verantwoordelijkheden, geen macht

By | August 24th, 2016|0 Comments

Het huidige organiseren binnen het traditionele harkjesmodel heeft maar bar weinig mensen echt in beweging gebracht. Afkomstig uit een tijdperk waarin het leek alsof bedrijfsmodellen als standaard sjablonen over organisaties te trekken waren en dat [...]

1608, 2016

Waarom zelfsturing / zelforganisatie werkt

By | August 16th, 2016|0 Comments

De ontwikkeling naar zelfsturende en zelf organiserende teams zijn voor veel organisaties een wens. Veelal om te kunnen komen tot een kostenreductie in de managementlaag. Het 'waarom' is vanuit het perspectief van de organisatie daarmee [...]

1008, 2016

Het bieden van goede randvoorwaarden aan medewerkers? Minder belangrijk dan het lijkt!

By | August 10th, 2016|0 Comments

Veel veranderprocessen gaan gepaard met het bieden van passende randvoorwaarden voor verandering. Een inspirerende visie, een aansprekende folder, passende scholing, goede ICT faciliteiten, een strak protocol, een intervisie bijeenkomst of zelfs voorbeeldgedrag. We trekken graag [...]

1807, 2016

Drie voorname omstandigheden voor de vorming van een team

By | July 18th, 2016|0 Comments

We zijn het woord ‘team’ te pas en te onpas gaan gebruiken voor alle vormen van samenwerkende groepen van individuen binnen organisaties. Bij Expeditie Onderstroom merken we in de praktijk dat het woord ‘team’ met [...]