2911, 2016

Is het beoordelen van medewerkersprestaties door een leidinggevende wel effectief?

By | November 29th, 2016|Categories: Cultuur, Gedrag|0 Comments

Als je net begint met een nieuwe baan zijn er regelmatig gesprekken over het functioneren. Gaat het goed, dan gaat het goed. In de meeste bedrijven vindt er na de inwerkperiode nog één keer per jaar een functioneringsgesprek plaats. [...]

1810, 2016

Wat maakt een leidinggevende effectief?

By | October 18th, 2016|Categories: Cultuur, Gedrag|0 Comments

Het zal niemand verbazen dat de cultuur binnen teams in sterke mate wordt beïnvloed door de leidinggevende van dat team. Zeker als hij of zij voortdurend in de nabijheid is van zijn of haar team en [...]

1610, 2016

Is er wel zoiets als een ‘organisatie’?

By | October 16th, 2016|Categories: Cultuur|0 Comments

Een hoop zaken in onze beeldvorming, vinden hun oorsprong in taal. Taal is het meest verbindende aspect tussen mensen en daarmee zeer bepalend voor de samenwerking tussen mensen. Dat daarover verwarring kan bestaan, beschreven we [...]

509, 2016

Een goede tankbeurt: ‘prettige klantenservice’ of ‘voorkomen van ontploffing’?

By | September 5th, 2016|Categories: Cultuur, Gedrag, Zelfsturing|0 Comments

Veel organisaties worstelen met het realiseren van voldoende draagvlak onder medewerkers. Op het niveau van het leiderschap is de missie over het algemeen wel duidelijk, maar medewerkers hebben niet altijd oog voor alle doelstellingen van de [...]

209, 2016

Wat een goed team maakt. Onderzoek door Google.

By | September 2nd, 2016|Categories: Cultuur, Gedrag|0 Comments

Er is veel onderzoek gedaan naar wat een team een goed team maakt. Eenduidig werd het tot op heden echter niet. Resultaten varieerden van een ideale mix van extroverte versus introverte personen om een team [...]

109, 2016

Professionals verpleeghuizen verdrievoudigen inzet administratie na implementatie prestatiesysteem

By | September 1st, 2016|Categories: Resultaten|0 Comments

Onderzoek in de VS laat zien dat professionals binnen verpleeghuizen driemaal zo vaak aan hun administratieve verplichtingen voldoen met een prestatie systeem. Over een periode van twee jaar laten professionals consequent verbeterd gedrag zien bij [...]